käibemaks Tag

Maksumuudatused on viimasel aastal tekitanud ulatuslikku arutelu ja mõjutanud ettevõtete toimimist. Teen siinkohal ülevaate olulisematest muudatustest käibemaksumääras ning selle mõjust ettevõtetele.  Käibemaksu muudatused Alates 1. jaanuarist 2024 rakendub Eestis uus käibemaksumäär, tõustes seniselt 20%-lt 22%-ni, kohustades kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid. Teenust pakkuvate ettevõtete hinnakirjades kajastub käibemaksumäära tõus...

Artiklist leiad, milline võiks olla arve kujundus ja millistest osadest võiks arve koosneda. Raamatupidamise seadus enam detailselt ei reguleeri, millised on arvel olevad kohustuslikud rekvisiidid. Kõige parema ülevaate saab Käibemaksuseadusest §37 lg7. Arve kujundus reguleeritud ei ole, seega kui Sinu soov on väljastada vikerkaarevärvilisi või lillekestega arveid,...