Maksureform Tag

Maksumuudatused on viimasel aastal tekitanud ulatuslikku arutelu ja mõjutanud ettevõtete toimimist. Teen siinkohal ülevaate olulisematest muudatustest käibemaksumääras ning selle mõjust ettevõtetele.  Käibemaksu muudatused Alates 1. jaanuarist 2024 rakendub Eestis uus käibemaksumäär, tõustes seniselt 20%-lt 22%-ni, kohustades kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid. Teenust pakkuvate ettevõtete hinnakirjades kajastub käibemaksumäära tõus...

Uue aasta alguses jõustuvad erisused eraisikute maksustamises, tuues kaasa märkimisväärseid muudatusi füüsilise isiku tulu deklareerimises. Alates 01.01.2024 hakkavad kehtima uued mahaarvamise reeglid, mis nõuavad täpsemat jälgimist ja planeerimist, et mõista nende mõju eraisikute maksukohustustele. Mahaarvamised füüsilise isiku tulust: (mahaarvamised, mis kaovad) Täiendav maksuvaba tulu lastelt: alates 01.01.2024...