Maksud

Maksumuudatused on viimasel aastal tekitanud ulatuslikku arutelu ja mõjutanud ettevõtete toimimist. Teen siinkohal ülevaate olulisematest muudatustest käibemaksumääras ning selle mõjust ettevõtetele.  Käibemaksu muudatused Alates 1. jaanuarist 2024 rakendub Eestis uus käibemaksumäär, tõustes seniselt 20%-lt 22%-ni, kohustades kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtteid. Teenust pakkuvate ettevõtete hinnakirjades kajastub käibemaksumäära tõus...

Uue aasta alguses jõustuvad erisused eraisikute maksustamises, tuues kaasa märkimisväärseid muudatusi füüsilise isiku tulu deklareerimises. Alates 01.01.2024 hakkavad kehtima uued mahaarvamise reeglid, mis nõuavad täpsemat jälgimist ja planeerimist, et mõista nende mõju eraisikute maksukohustustele. Mahaarvamised füüsilise isiku tulust: (mahaarvamised, mis kaovad) Täiendav maksuvaba tulu lastelt: alates 01.01.2024...

Kuna jõulud ja aasta lõpp on peagi käes, siis võtame ette vastuvõtukulud. Kui ettevõte ei ole aasta jooksul ühtegi üritust teinud, siis võib detsembris vastuvõtukulu ära kasutada kogu eelarvelise piirmäära ulatuses. Vastuvõtukulu Vastuvõtukulu ehk esinduskulu on tavaliselt seotud mõne üritusega, kus  osalejateks on külalised või äripartnerid ning...

Kinnisvarainvesteeringud on üha populaarsemaks muutunud ja aina enam mõeldakse sellele, kuidas seda tulusalt teha. Üks oluline aspekt, mida tuleb kaaluda, on tulumaksu mõju sinu investeeringutele. Kas peaksid kinnisvara omama eraisikuna või hoopis ettevõtte alt? Siin vaatleme mõlema lähenemise plusse ja miinuseid. Eraisik Plussid: Eraisikuna on kinnisvaraga...

Praktikas esineb tihti olukord, kus ettevõttel on üks osanik, kes täidab ka juhatuse liikme ja töötaja rolle ehk panustab aktiivselt äriühingu majandustegevusse. Aktiivse panuse eest majandustegevuse tuleb maksta panustajale tasu. Millised võimalused selleks on? Juhatuse liikme tasu Juhatus on äriühingut esindav organ, kellega tuleb sõlmida juhatuse liikme...

Paljud ettevõtjad jätavad võimalikud maksusoodustused kasutamata, sest nad ei tea, milliseid kulutusi saab maksuvabalt teha. Ettevõtte alt võib maksuvabalt teha neid kulutusi, mis on vajalikud ettevõtluse alustamiseks, säilitamiseks, arendamiseks ning töötervishoiu ja -ohutusega seotud kulutusi. Iga kulutus ei pea endaga kaasa tooma tulu tekkimist. Ettevõtlusega...

Kuidas toimida, kui töötaja teeb töösõite isikliku autoga Ettevõttel on õigus maksta juhatuse liikmele või töötajale tööalaste sõitude eest isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. Auto ei pea olema hüvitise saaja oma, vaid see võib olla näiteks liisingus või hoopis elukaaslase oma. Peamine, et on olemas dokument, mis...