Kuidas alustada ettevõtlusega?

E-Assets Raamatupidamine - Ettevõtlusega alustamine

Kuidas alustada ettevõtlusega?

Oma firma loomine tuleb eraisikul päevakorda siis, kui on vaja hakata ametlikult arveid esitama. Asutamise protsess iseenesest on põnev, aga samas väljakutseid täis teekond – õige ettevalmistus ja teadmised aitavad tagada asutamise sujuvuse ja tulevikus ettevõtte edukuse.

Kuidas alustada ettevõtlusega

Esimeseks sammuks on sobiva ettevõtlusvormi valimine vastavalt äriplaanile ja eesmärkidele. Eestis saavad ettevõtjad oma äri registreerida Äriregistris (rik.ee), valides vormi nagu FIE, OÜ, AS või teised ühingud. Ettevõtte nime ja brändi valikul järgi juba eos järgnevaid põhimõtteid: et need hõlmaksid selgust ja lihtsust, unikaalsust, sihtrühma kõnetamist ning SEO ja turunduslikke kaalutlusi. Lisaks tuleks arvesta ka juriidiliste aspektidega ning mõtle ka pikaajalisele perspektiivile, et nimi ja bränd oleksid kooskõlas ettevõtte arenguga. Brändi loomine on protsess, mis areneb koos ettevõttega ning võib algul olla lihtne ja väheste ressurssidega, kuid muutub oluliseks ettevõtte kasvades ja laienedes.

Kes on ettevõtja?

Ettevõtja on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega. See hõlmab nii FIE-sid kui ka OÜ-sid ja teisi ühinguid. FIE võib olla iga füüsiline isik, sealhulgas alaealised, kellele vanem või kohus on andnud tegevusloa. FIE ei ole juriidiline isik. FIE esitab kord aastas tuludeklaratsiooni vormi E, kus deklareeritakse ettevõtlustulud ja -kulud Maksu- ja Tolliametile.

Äriregister ja ettevõtlusvormid

Äriregister võimaldab ettevõtjatel ametlikult registreerida oma ettevõtte ning valida sobiva ettevõtlusvormi vastavalt nende vajadustele ja eesmärkidele. Enne lõpliku otsuse langetamist on tähtis tutvuda erinevate ettevõtlusvormidega, et mõista nende plusse ja miinuseid ning sobivust ettevõtluse eesmärgiga.

FIE olulised tunnused:

 • FIE otsustab ise, kuidas, kellele, kus ja millal oma teenust osutab.
 • Pakub kaupu või teenuseid oma nimel teistele isikutele.
 • Võib palgata teisi isikuid ja olla nende tööandjaks.
 • Hangib ettevõtluse tarbeks materjale ja teenuseid omal kulul.
 • Korraldab raamatupidamist vastavalt seadusele.
 • Kannab majandustegevusega seotud riski kogu oma varaga.

Osakapitali sissemakse ja osaühingu põhikiri

Osaühingu asutamisel tuleb arvestada osakapitali sissemaksega, mis on seotud ettevõtte asutamise kuludega. Samuti on vaja koostada ja registreerida ettevõtte põhikiri, mis määratleb ettevõtte struktuuri, juhtimise ja omanike õigused ning kohustused. Olulisi muudatusi tõi Eesti ärimaastikul ettevõtte loomine 1 sendiga:

 • Muudatus osakapitali nõudes: Alates 1. veebruarist 2023 ei ole enam vaja vähemalt 2500 eurost osakapitali osaühingu asutamiseks. Nüüd võib ettevõtte asutada vaid ühe sendiga, mis esindab uut minimaalset osakapitali nõuet.
 • Osakapitali väärtus: Enne muudatust oli osaühingu minimaalne osakapital vähemalt 2500 eurot. Sissemakse tegemise nõue oli olemas, kuid seda sai edasi lükata. Nüüd tuleb osakapitali summa kohe sisse maksta, kuigi see võib olla sümboolne.
 • Riskid ja vastutus: Kuigi võimalus asutada osaühing ühe sendiga on ahvatlev, pead olema teadlik teatud riskidest. Kui osakapital jääb alla 2500 euro, võivad osanikud pankrotimenetluse korral olla vastutavad kuni seadusega sätestatud 2500 euro ja reaalse osakapitali vahe ulatuses.
 • Olemasolevate osaühingute olukord: Osaühingud, mis on loodud enne muudatust ja kus osakapitali suurus oli 2500 eurot, võivad nüüd vähendada oma osakapitali miinimumini vastavalt uutele nõuetele. See protsess nõuab aga osanike koosolekut, võlausaldajate teavitamist ja ametlikes teadaannetes avaldamist ning lõppkokkuvõttes äriregistrile avalduse esitamist.
 • Uued võimalused ettevõtjatele: Muudatus avab uued võimalused ettevõtjatele, kes soovivad oma äriideid ellu viia. See annab võimaluse alustada äritegevust minimaalse osakapitaliga.

Need muudatused toovad kaasa olulisi võimalusi ja väljakutseid ettevõtlusele, seetõttu on oluline olla kursis uute nõuetega ning teha läbimõeldud otsuseid oma ettevõtte asutamisel ja juhtimisel.

Ettevõtte asutamise riigilõiv ja ettevõtluskonto

Ettevõtte asutamise protsessiga kaasnevad riigilõivud, mida tuleb tasuda äriregistrile esitatavate dokumentide ja avalduste eest. Hiljem saab selle riigilõivu kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse:

 • OÜ registrisse kandmise eest notaris on riigilõiv 200 eurot;
 • kiirmenetlusega e-äriregistri portaali kaudu on riigilõiv 265 eurot;
 • OÜ asutamine notari juures: lisaks registritoimingute eest tasutavale riigilõivule tuleb tasuda notari tasu. Notari tasu sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust ning sellele lisandub käibemaks;

Ettevõtluskonto võimaldab eraisikul tegutseda ettevõtjana ilma raamatupidamisaruannete, maksudeklaratsioonide ja maksude tasumisega tegelemata:

 • kui ettevõtluskontole laekuv summa ületab 40 000 eurot kalendriaastas, peab füüsiline isik registreerima end äriregistris ettevõtjana ning Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena ning pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust.
 • alustavad ettevõtjad avavad ettevõtluskonto raha lihtsamaks kasutamiseks ettevõtluskonto ja isikliku pangakonto vahel, kus kogu tulult peetakse juba automaatselt kinni tulumaks.
 • Ettevõtluskonto sobib isikutele, kes ei soovi olla ettevõtjad, aga soovivad teenida tulu oma toodetud kaupade või teenuste müügist.

Alustava ettevõtte raamatupidamine ja raamatupidaja

Raamatupidamise kohustus tagab äriprotsessis ettevõtte finantsandmete õigeaegse ja korrektse korrastamise, analüüsimise ning suurendab ettevõtte finantsilist läbipaistvust ja usaldusväärsust. Professionaalse raamatupidajaga konsulteerimine võimaldab saada väärtuslikku nõu finantsplaneerimise, seadusandluse ja muude raamatupidamisega seotud küsimuste osas, aidates tagada ettevõtte sujuva finantsjuhtimise ja eduka arengu.

Kokkuvõtteks

Ettevõtlusega asutamine ei nõua alustavalt ettevõtjalt põhjalikke teadmisi ja ettevalmistust. Selgelt struktureeritud ettevõtte asutamise kava aga aitab vältida segadust tagades õige suuna algusest peale – õige äriplaan, sobiv ärivorm ja tugev bränd on tähtsad eduka ettevõtte loomisel. Raamatupidaja on oluline teejuht selles protsessis – ära karda väljakutseid ning kasuta professionaalse raamatupidaja kogemusi, see aitab kaasa ettevõtte sujuvale ja probleemideta arengule.