Nõuanded

Korrektne ja õige raamatupidamine on iga ettevõtte edu alus. Vale või ebapiisav raamatupidamine võib kaasa tuua mitmeid ootamatuid ja kahjulikke tagajärgi, mis võivad mõjutada nii ettevõtte finantsilist seisu kui ka mainet. Üks oluline aspekt, mis võib raamatupidamise kvaliteeti mõjutada, on raamatupidaja pädevus ning tema võime...

Ettevõtte juhtimine on nõudlik ja keeruline ülesanne, mis nõuab mitmesuguseid teadmisi ja oskusi. Omanikud peavad tihtipeale tegelema nii toodete või teenuste arendamise, klientide leidmise ja hoidmise, turunduse kui ka paljude muude nüansside ja tegevustega. Iga ettevõtte üks olulisemaid nüansse on raamatupidamine, kuid tihtipeale ei pööra...

Ettevõtlusmaastikul on üha keerulisem eristuda ning klientide tähelepanu püüda. Konkurents on tihe ning uute toodete ja teenuste turule toomine võib osutuda keeruliseks, kuna need kopeeritakse kiiresti. Tarbijad ootavad brändilt lisaväärtust ja erilist lubadust, mitte ainult toote ja brändi olemasolu. Strateegia ettevõtte identiteedi loomiseks ja tutvustamiseks Bränding on...

Kas oled kunagi mõelnud, miks on majandusaasta aruanne ettevõtetele nii oluline? Eestis on see kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele ning täitmiseks peavad ettevõtted järgima kindlaid protseduure ja standardeid. Mis on majandusaasta aruanne? Majandusaasta aruanne on tähtis dokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. See koosneb raamatupidamise aastaaruandest,...

Oma firma loomine tuleb eraisikul päevakorda siis, kui on vaja hakata ametlikult arveid esitama. Asutamise protsess iseenesest on põnev, aga samas väljakutseid täis teekond - õige ettevalmistus ja teadmised aitavad tagada asutamise sujuvuse ja tulevikus ettevõtte edukuse. Kuidas alustada ettevõtlusega Esimeseks sammuks on sobiva ettevõtlusvormi valimine vastavalt...

Kuna jõulud ja aasta lõpp on peagi käes, siis võtame ette vastuvõtukulud. Kui ettevõte ei ole aasta jooksul ühtegi üritust teinud, siis võib detsembris vastuvõtukulu ära kasutada kogu eelarvelise piirmäära ulatuses. Vastuvõtukulu Vastuvõtukulu ehk esinduskulu on tavaliselt seotud mõne üritusega, kus  osalejateks on külalised või äripartnerid ning...

Kohe-kohe on saabumas jõulud ja päevakorral on erinevate kinkide tegemine: nii koostööpartneritele, töötajate lastele kui ka klientidele. Kingitus Kingitus võib olla nii raha, kaup kui ka tasuta osutatav teenus. Seejuures peab kingitus olema rahaliselt hinnatav – lilled, näiteks jõulutäht, ei ole rahaliselt hinnatavad, seega ei kuulu need...

Omaniku laen ettevõttele Kui omanik otsustab ettevõttele laenu anda, siis võib ta seda teha ilma lepinguta, tähtajata, graafikuta ja ka ilma intressita. Mõistlik on siiski teha korrektne leping. Kui laenu soovitakse anda intressiga, siis intressimäär ei tohiks ületada turuhinda ehk seda, millistel tingimustel ettevõte pangast laenu...

Praktikas esineb tihti olukord, kus ettevõttel on üks osanik, kes täidab ka juhatuse liikme ja töötaja rolle ehk panustab aktiivselt äriühingu majandustegevusse. Aktiivse panuse eest majandustegevuse tuleb maksta panustajale tasu. Millised võimalused selleks on? Juhatuse liikme tasu Juhatus on äriühingut esindav organ, kellega tuleb sõlmida juhatuse liikme...

Enne töösuhte alustamist on lepingu sõlmimine möödapääsmatu. Eestis võib füüsilise isikuga töö tegemiseks sõlmida kolme erinevat liiki lepinguid: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping. Milline neist täpselt valituks osutub, sõltub töö iseloomust, ettevõtte tegelikust vajadusest ja konkreetsest olukorrast. Tööleping Tööleping sõlmitakse tööandja ja töötaja vahel. Töötaja saab olla üksnes füüsiline...