fbpx

Nõuanded

Kuna jõulud ja aasta lõpp on peagi käes, siis võtame ette vastuvõtukulud. Kui ettevõte ei ole aasta jooksul ühtegi üritust teinud, siis võib detsembris vastuvõtukulu ära kasutada kogu eelarvelise piirmäära ulatuses. Vastuvõtukulu Vastuvõtukulu ehk esinduskulu on tavaliselt seotud mõne üritusega, kus  osalejateks on külalised või äripartnerid ning...

Kohe-kohe on saabumas jõulud ja päevakorral on erinevate kinkide tegemine: nii koostööpartneritele, töötajate lastele kui ka klientidele. Kingitus Kingitus võib olla nii raha, kaup kui ka tasuta osutatav teenus. Seejuures peab kingitus olema rahaliselt hinnatav – lilled, näiteks jõulutäht, ei ole rahaliselt hinnatavad, seega ei kuulu need...

Omaniku laen ettevõttele Kui omanik otsustab ettevõttele laenu anda, siis võib ta seda teha ilma lepinguta, tähtajata, graafikuta ja ka ilma intressita. Mõistlik on siiski teha korrektne leping. Kui laenu soovitakse anda intressiga, siis intressimäär ei tohiks ületada turuhinda ehk seda, millistel tingimustel ettevõte pangast laenu...

Praktikas esineb tihti olukord, kus ettevõttel on üks osanik, kes täidab ka juhatuse liikme ja töötaja rolle ehk panustab aktiivselt äriühingu majandustegevusse. Aktiivse panuse eest majandustegevuse tuleb maksta panustajale tasu. Millised võimalused selleks on? Juhatuse liikme tasu Juhatus on äriühingut esindav organ, kellega tuleb sõlmida juhatuse liikme...

Enne töösuhte alustamist on lepingu sõlmimine möödapääsmatu. Eestis võib füüsilise isikuga töö tegemiseks sõlmida kolme erinevat liiki lepinguid: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping. Milline neist täpselt valituks osutub, sõltub töö iseloomust, ettevõtte tegelikust vajadusest ja konkreetsest olukorrast. Tööleping Tööleping sõlmitakse tööandja ja töötaja vahel. Töötaja saab olla üksnes füüsiline...

Raamatupidamine on äritegevuse lahutamatu osa ja kvaliteetne raamatupidamisteenus sinu ettevõtte edu võti. Seetõttu on äärmiselt oluline leida usaldusväärne ja professionaalne raamatupidaja, kes suudab sinu vajadustele vastavaid teenuseid pakkuda ja aitab sul oma ettevõtte eesmärke saavutada.  Toon välja mõned olulisemad tegurid ja põhimõtted, millest sobivaima raamatupidamisteenuse osutaja...