Sobiva raamatupidaja valimine: 6 olulist tegurit, millest lähtuda.

Raamatupidaja valimine

Sobiva raamatupidaja valimine: 6 olulist tegurit, millest lähtuda.

Raamatupidamine on äritegevuse lahutamatu osa ja kvaliteetne raamatupidamisteenus sinu ettevõtte edu võti. Seetõttu on äärmiselt oluline leida usaldusväärne ja professionaalne raamatupidaja, kes suudab sinu vajadustele vastavaid teenuseid pakkuda ja aitab sul oma ettevõtte eesmärke saavutada. 

Toon välja mõned olulisemad tegurid ja põhimõtted, millest sobivaima raamatupidamisteenuse osutaja valimisel lähtuda. 

  1. Kogemus ja pädevus

Üks olulisemaid tegureid sobiva partneri valimisel on raamatupidaja kogemus ja pädevus. Erinevalt asjatundmatust teenusepakkujast on kogenud raamatupidaja võimeline sulle kvaliteetse teenuse tagama. 

Veendu kindlasti, et inu valitud koostööpartneril oleksid raamatupidamise valdkonnast laialdased teadmised. Lisaks üldistele teadmistele on oluline, et raamatupidaja oleks kursis kehtivate raamatupidamisstandardite, maksuseaduste ja äriõigusega. 

Tunne huvi ka tema varasema töökogemuse vastu ja uuri, millised on kokkupuuted sinu valdkonnas tegutsevate ettevõtetega. Mida rohkem on sinu raamatupidaja sarnaste ettevõtetega varem kokku puutunud, seda suurema tõenäosusega omab ta sinu ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks väärtuslikke teadmisi ja kogemusi. 

  1. Omavaheline sobivus

Koostöö raamatupidamisteenuse osutajaga on pikaajaline partnerlussuhe, mis nõuab head klappi ja sujuvat suhtlust. Seetõttu on äärmiselt oluline hinnata, kuidas te omavahel sobite see toetab edukat koostööd.

Soovitan enne koostöö alustamist raamatupidajaga kohtuda, et temaga isiklikult tutvuda ja hinnata, kuidas teie edaspidine suhtlus võiks kujuneda. Jälgi, kuidas ta sinuga suhtleb ja üldiselt käitub. Kas ta kuulab tähelepanelikult ja huvitub sinu ettevõttest, on avatud, sõbralik ja asjatundlik? 

Esita julgelt küsimusi ja pane tähele, kuidas ta neile reageerib. Kas ta vastab selgelt ja arusaadavalt? Avatus ja valmisolek vastata sinu küsimustele on olulised omadused, mis tagavad ka edaspidi sujuva suhtluse. 

  1. Haridus ja kvalifikatsioon

Raamatupidamine on keeruline ja spetsiifiline valdkond, mis nõuab aja- ja asjakohaseid teadmisi. Seetõttu on väga oluline, et sinu raamatupidamisteenuse osutajal oleks vajalik kvalifikatsioon. 

Uuri kindlasti, kas raamatupidajal on omandatud majandusalane haridus või on ta ainult raamatupidamisalaseid koolitusi läbinud. See aitab sul tema teadmiste taset hinnata. Arvestades seda, et raamatupidamise valdkond ei ole Eestis reguleeritud, võib teenust pakkuda sisuliselt igaüks, olenemata hariduslikust taustast. Ainult täiendkursuste läbimine ei ole aga raamatupidajana töötamiseks üldjuhul piisav. 

Küll aga on enda järjepidev täiendamine koolitustel vajalik, et oma teadmisi ajakohasena hoida, sest raamatupidamise valdkond on pidevas arengus ja muutumises. Kui soovid leida usaldusväärset koostööpartnerit, siis veendu, et raamatupidajal on piisavalt teadmisi ja oskusi, et sinu ettevõtte raamatupidamist korraldada. 

  1. Seadusandluse tundmine ja enda täiendamine

Seadusandlus ja maksusüsteem on pidevas muutumises. Selleks, et sinu ettevõtte raamatupidamine oleks alati kehtivate õigusaktidega kooskõlas, peab sinu raamatupidaja nende muudatustega hästi kursis olema. 

Küsi kindlasti, kuidas raamatupidaja ennast seadusandluse arengutega kursis hoiab ning milliseid allikaid ja kanaleid ta selleks jälgib. Professionaalne raamatupidaja osaleb regulaarselt erialastel koolitustel ja seminaridel, et enda oskuseid ja teadmisi ajakohasena hoida. 

Seadusandluse tundmine ja enda järjepidev täiendamine on hea raamatupidaja olulised omadused. Tehes koostööd asjatundliku raamatupidajaga võid kindel olla, et saad oma ettevõtte rahaasjade juhtimiseks usaldusväärseid nõuandeid ja sinu raamatupidamine on kehtivate õigusaktidega kooskõlas.  

  1. Teadmised sinu tegevusvaldkonnast

Ettevõtted tegutsevad erinevates valdkondades, mis võib ka raamatupidamisele spetsiifilisi nõudeid ja eritingimusi tähendada. Seetõttu on oluline, et raamatupidaja omaks teadmisi või kogemusi sinu ettevõtte tegevusvaldkonnast. 

Kui sul on näiteks tootmisettevõte, peab raamatupidaja olema kursis varude ja tootmiskulude arvestuspõhimõtete ning teiste spetsiifiliste protsessidega. Raamatupidajal, kellel on eelnev kogemus sinu valdkonnas, on parem arusaam sinu ettevõtte vajadustest ning valdkonna erisustest. 

See võimaldab tal sulle vajalikke lahendusi ja nõuandeid pakkuda, mis vastavad sinu ettevõtte spetsiifilistele nõudmistele. Võid küsida ka tema varasemate klientide kohta ning võimalusel nendega ühendust võtta, et raamatupidaja töö kohta tagasisidet saada.

  1. Töökorraldus ja dokumendihaldus

Raamatupidaja valikul on oluline mõista, milline on tema töökorraldus ja dokumendihalduse süsteem. Uuri kindlasti, kuidas sinu ettevõtte dokumente hoitakse ja säilitatakse ning milliseid protsesse selleks kasutatakse. Selgita välja, kuidas on tagatud sinu andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Küsi ka seda, millised dokumendid teenuse hulka kuuluvad ja millistega võivad täiendavad kulud kaasneda. Näiteks võib lisateenuste hulka kuuluda töötasude arvestus ja deklaratsioonide esitamine. 

Samuti on oluline teada, kuidas toimub raamatupidajale dokumentide edastamine (digilahenduste abil, e-posti teel vms) ja milliseid juurdepääsuõigusi ta vajab. Selgita välja, milline on sinu raamatupidaja tööaeg ja reageerimiskiirus see kindlustab, et dokumentide vastuvõtmine ja töötlemine toimub õigeaegselt ja korrektselt. Ära eelda, et raamatupidaja sulle alati kohe vastab, vaid uuri juba enne lepingu sõlmimist, milline on tema töökorraldus. 

Kokkuvõttes on sobiva koostööpartneri valikul oluline tutvuda raamatupidaja taustaga, et tema pädevust ja kogemusi hinnata ning veenduda, et teie väärtused ja ootused koostööle ühtiksid. Esita julgelt küsimusi kui milleski kahtlema jääd hea raamatupidaja jaoks ei eksisteeri rumalaid küsimusi. 

Kui otsid usaldusväärset partnerit, kes sinu ettevõtte raamatupidamise eest hoolt kannaks, võta minuga julgelt ühendust ja arutame lähemalt, millised on sinu ettevõtte vajadused.