Sõiduauto kasutamise hüvitisest

E-Assets Raamatupidamine - Sõiduauto hüvitise maksmine ettevõtte alt

Sõiduauto kasutamise hüvitisest

Kuidas toimida, kui töötaja teeb töösõite isikliku autoga

Ettevõttel on õigus maksta juhatuse liikmele või töötajale tööalaste sõitude eest isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. Auto ei pea olema hüvitise saaja oma, vaid see võib olla näiteks liisingus või hoopis elukaaslase oma. Peamine, et on olemas dokument, mis tõestab inimese kasutusõigust sellele autole.

Kuidas käib sõiduauto hüvitise maksmine?

Hüvitist saab maksta ainult sõidupäeviku alusel max 0,30€/km kohta. Maksimaalne maksuvaba hüvitise summa kuu kohta on 335€.
Füüsiline isik võib arvestuse olemasolu korral saada maksuvaba hüvitist ka mitmelt tööandjalt, seejuures rakendatakse 335 eurost ülempiiri iga tööandja kohta eraldi.

Hüvitise maksmiseks peab olema vormistatud tööandja kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse hüvitist saava isiku andmed, hüvitise suurus ja sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse. Kirjalikule otsusele lisatakse sõiduauto kasutamisõigust tõendava dokumendi koopia.

NB! Töötaja võib teekonda pikendamata peatada auto selleks, et ühendada ettevõtluseks toimuva sõiduga isiklik tegevus. Sellisel juhul erisoodustust rakendada ei tule.

Kas ettevõte võib hüvitada ka kodust tööle ja tagasi sõite?

Tavaliselt kodu ja töökoha vahelisi sõite maksuvabalt hüvitada ei saa, aga on erandeid. Kodu ja töökoha vahelisi sõite saab töösõitudena käsitleda kui:

  • sõidetakse näiteks kodust otse kliendi juurde;
  • ühistransporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga;
  • töölepinguga töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.

Kui isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist makstakse ilma arvestust pidamata, on väljamakse näol tegemist palgatuluga. Tööandjal tuleb deklareerida väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised INF 14-l kalendriaastale järgneva aasta 1.veebruariks.

Ettevõttele auto soetamine, rentimine või kasutada andmine

Lisaks isikliku auto kasutamise kompensatsiooni maksmisele on võimalus osta või rentida ettevõtte nimele sõiduauto, sellisel juhul kannab kõik autoga seotud kulud ettevõte.
Kui omanikul on isiklik sõiduauto ja tahab selle firma käsutusse anda ilma müügitehinguta, siis on võimalikuks variandiks kasutusvalduse leping, mis annab ühelt poolt firmale õiguse autot kasutada ja teiselt poolt kohustuse hüvitada kõik autoga seotud kulud.

Ettevõtte sõiduauto osas tuleb teha maksustamise otsus:
• deklareerida, et autoga erasõite ei tehta
või
• tasuda erisoodustusmaksud sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest (kW).

Kui erasõite ei tehta, siis tuleb teha Transpordiametisse vastav märge. See võimaldab soovi korral kõigil (sh maksuametil ja kadedal naabril) kontrollida, kas autoga võib erasõite teha.
Kui ettevõtte sõiduautoga on võimalik teha erasõite, siis tuleb hakata nüüd arvestama igakuiselt erisoodustusmakse sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest. Arvestatud erisoodustuse summa tuleb deklareerida TSD lisas 4, rida 4040.

Kas ettevõte autokuludelt võib käibemaksu tagasi küsida?

Kui sõiduauto on ainult töösõitudeks kasutatav, siis võib käibemaksu tagasi küsida täies ulatuses.
Kui sõiduautot on võimalik kasutada ka erasõitudeks, siis võib käibemaksust tagasi küsida 50%.

 

Kas Sul on veel küsimusi ettevõtte sõiduauto maksustamise kohta?

Broneeri raamatupidamisalane konsultatsioon SIIT ning vastan kõikidele Sinu küsimustele!

Raamatupidaja Margarita Kopteva